Eleccions Junta de Facultat

La degana, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat convoca eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat pel sistema de votació electrònic. La votació es durà a terme entre el 7 i el 10 de novembre.
 
En aquestes eleccions, es renoven els membres electes representants del sector de l'alumnat (sector C)DOCUMENTACIÓVOTACIÓ ELECTRÒNICA
10:00 h del 07.11.2017 a les 13:00 h del 08.11.2017https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e

CENSOS ELECTORALS

https://seuelectronica.uab.cat/votacio-eCANDIDATURES

Presentació : del 3 d'octubre al 13 d'octubre
Proclamació provisional: 17 d'octubre
Reclamacions: Del 17 al 23 d'octubre
Proclamació definitiva de candidatures: 25 d'octubre
 
  Model candidatura individual i col·lectivaCANDIDATURES PROVISIONALS


Candidatures provisionals (17-10-2017)


CANDIDATURES DEFINITIVES

Candidatures definitives (25-10-2017)

RESULTATS PROVISIONALS ELECCIONS

Resultats provisionals (10-10-2017)VOTACIÓ


De les 10:00 h del 7 de novembre de 2017 a les 13:00 h del 10 de novembre de 2017


PORTAL DE VOTACIÓ ELECTRÒNICA: accés
 
RESULTATS

Provisionals: 10 de novembre de 2017
Reclamacions: del 9 al 14 de novembre de 2017
Definitius: 15 de novembre de 2017

 

 

Totes les reclamacions previstes en el calendari electoral s'han d'adreçar per escrit a la Junta Electoral de la Facultat i es poden presentar al Deganat