Comissió de Màsters

La Comissió de Màster estarà composta i tindrà les atribucions que estableixi la normativa vigent de la UAB en la matèria.


MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE MÀSTERS DEL CENTRE
 
President
 
David Paloma
 
Coordinadors màsters oficials
 
Santiago Giraldo 
Francesc Xavier Ribes
Elaine Lopes
M. Dolores Montero
 
Representants coordinadors màsters propis
 
Ana Ullod
Ana María Enrique 
Xavier Giró
José Manuel Pérez Tornero
 
Directors departament o delegats
 
Natividad Ramajo
Patrícia Làzaro
David Vidal
Pedro Molina
 
Professors vinculats a estudis de màster
 
Emilio Fernández
Mari Luz Barbeito
Joan Manuel Tresseras
Santiago Tejedor
 
Gestora acadèmica
 
Anna Bosch