Els estudiants

Òrgan Coordinador de l'Alumnat (OCA)

Logo OCA

El Consell d'estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB és l'òrgan de representació i coordinació estudiantil de la Facultat. Interessats en la dinamització estudiantil en els àmbits acadèmics, culturals i polítics de la facultat.

Els seus principals objectius són:

  1. Ser un òrgan transversal d'informació entre els estudiants i els seus representants, així com un pont amb els òrgans de govern de la facultat.
  2. Ser un espai de coordinació de projectes estudiantils entre tots els estudiants a nivell facultatiu.
  3. Fomentar la participació dels estudiants a tots els àmbits de la facultat mitjançant les reunions periòdiques de l'OCA.
  4. Vetllar pels interessos de tots els estudiants i engegar les mesures oportunes a nivells facultatiu per procurar satisfer-los.

Lloc de reunió: Local d'estudiants
Naturalesa: Consell d'estudiants - Coordinació estudiantil
Adreça electrònica: oca.fcc@gmail.com
Web: http://ocafcc.wordpress.com/

JUNTS

JUNTS és un col·lectiu plural que inclou gent de totes les ideologies al voltant d'un projecte centrat en la Facultat i la seva millora.

Els mecanismes de funcionament de JUNTS són la llibertat individual de cada un dels seus membres, juntament amb la responsabilitat individual i col·lectiva que se'n deriven. La voluntat principal del col·lectiu és treballar dins els òrgans de govern de la facultat per incidir en la presa de decisions que afecten la vida dels i les estudiants, per tal de construir una facultat de referència, tant per la seva qualitat acadèmica com també per la seva connexió amb el món professional. El projecte de Junts passa per engegar un conjunt d'iniciatives que aconsegueixin col·locar la nostra facultat en una posició de prestigi i reconeixement dins l'àmbit de la comunicació.
 
Web: http://juntsfcc.blogspot.com 
Adreça electrònica: juntsfcc@gmail.com

MANUAL DEL DELEGAT

En aquest enllaç podreu trobar el Manual del delegat actualitzat en el curs 2016-17