Comissió d'Afers Acadèmics

La Comissió d'Afers Acadèmics és l'encarregada de preparar, debatre i proposar qualsevol assumpte relacionat amb la docència, l'ordenació acadèmica i els estudis, i també d'acordar o resoldre les qüestions que s'estableixen a continuació:

a) Fer el seguiment, millora i avaluació de les titulacions en funció del procés de qualitat que la Universitat o la Facultat disposi, de la docència i dels programes de qualitat i avaluació que la Universitat o la Facultat disposi, d'acord amb l'article 9 d'aquest reglament.

b) D'acord amb el marc establert en l'apartat anterior, elaborar un informe de l'activitat acadèmica i docent de cada un dels semestres lectius. Aquest informe es presenta en la sessió ordinària següent de la Junta de Facultat.

c) Coordinar el pla docent de cada una de les titulacions del centre.

d) Dinamitzar les activitats que li proposin les comissions d'estudis.

e) Aprovar, per delegació de la Junta, les activitats que proposin entitats o col·lectius i que s'hagin d'incloure en l'oferta general de la Facultat com a crèdits de lliure elecció, assignatures campus o fórmules anàlogues.

Membres de la Comissió (març 2018)

   
Membres Nats  
   
Elisabet Garcia Vicedegana d’Ordenació Acadèmica
Montse Llinés Coordinadora CAV
Pepe Rodríguez Coordinador Periodisme
Arantza Danés Coordinadora Publicitat i RRPP
   
Delegats direcció departaments  
   
Natividad Ramajo Departament CAP 
Maria Isabel Fernández Departament Mitjans
José Manuel Pérez Tornero Departament Periodisme i C.C.
Norminanda Montoya Departament Publicitat, RR.PP. i C.
   
Representants sector A  
   
Maria Machuca   
Àngel Rodríguez  
   
Representants sector B  
   
Òscar Coromina  
   
PAS  
   Suplent
Ernest Verdura Mercè Yañez
Mònica Gonzàlez  
   
Alumnes   
   
Iris Armero  
Judit Olalla  
Núria Armesto  
Sílvia Gómez  
Ander Urrutia  
Helena Rodríguez  
Idoia Capuz  
Marc Freixenet  
Jaume Martín  
Carla Ymbern  
Miquel Blanes  
   
Convidats  
Anna Bosch  
David Paloma