• UABDivulga

El catèter no té la culpa

Investigadors de la UAB demostren que la retirada primerenca del catèter venós central no millora les condicions dels pacients afectats de candidèmia. La retirada precoç del CVC és un pràctica recomanada en les guies terapèutiques, encara que l'avantatge terapèutic...

Candida albicans

Buscant pistes per pronosticar els tumors

El càncer de bufeta urinària és el quart tumor més freqüent en l'home i el vuitè en la dona. Buscant maneres de pronosticar-lo, s'ha observat que un tipus de tumor, el que anomenem carcinoma urotelial de pròstata, podria implicar un pitjor...

Anatomia del aparell génito-urinari masculí.