• UABDivulga
06/2008

La isquèmia arterial no és responsable de l'amnèsia global transitòria

L'amnèsia global transitòria (AGT) és una patologia de causa desconeguda, encara que aparentment benigna. La isquèmia cerebral ha estat assenyalada com la causa més probable. En aquest treball es va avaluar l'activitat cerebral en pacients que havien sofert AGT i les conclusions suggereixen que no hi ha evidències de mecanismes etiopatogènics similars entre els ictus isquèmics i les AGT més freqüents.

L'amnèsia global transitòria (AGT) és una patologia de causa desconeguda, encara que aparentment benigna. L'AGT consisteix en la incapacitat transitòria i de començament sobtat d'emmagatzemar nous coneixements, motiu pel qual el pacient es troba desorientat i sovint fa les mateixes preguntes. Des de la seva descripció al 1956 per Bender, s'han plantejat diverses hipòtesis sobre la possible causa d'aquesta patologia, entre les quals destaca la isquèmia cerebral com la més probable.

Basant-nos en aquesta hipótesi, en aquest estudi vam intentar valorar les possibles alteracions en el flux cerebral durant l'AGT.

Vam practicar una ressonància magnètica cerebral als pacients que havien sofert una AGT en les últimes 24 hores. Posteriorment i amb el pacient totalment recuperat es repetia la mateixa exploració a les 48-96 hores i a les 4 setmanes després de l'episodi.

Els nostres resultats van mostrar un 56% de lesions cerebrals similars a les que s'observen en els ictus isquèmics, encara que de menors dimensions i amb una localització atípica (Hipocamp). A més, en les seqüències en les que es va avaluar la perfusió cerebral no es va observar cap tipus d'alteració que justifiqués l'aparició de les lesions cerebrals per un mecanisme isquèmic.

D'acord amb els nostres resultats, podem suggerir que el mecanisme etiopatogènic de la majoria de les AGT no és el mateix que en els ictus isquèmics.

Figura 1. Resultat dels estudis realitzats. L'aparició de lesions cerebrals no es justifica per un mecanisme isquèmic.


Manuel Toledo
Universitat Autonòma de Barcelona Hospital Vall d'Hebron

Referències

"Lack of evidence for arterial ischemia in transient global amnesia". Toledo, Manuel; Pujadas, Francesc; Grive, Elisenda; Alvarez-Sabin, Jose; Quintana, Manuel; Rovira, Alex.STROKE, 39 (2): 476-479 FEB 2008

 
View low-bandwidth version