Relació amb el territori Un pol d'atracció de talent en un entorn d'excel·lència acadèmica i empresarial

Centres i instituts de recerca

Instituts Universitaris de Recerca Propis

Centres d'estudis i de recerca

Instituts universitaris de recerca adscrits a la UAB

Instituts interuniversitaris

Centres de recerca participats

Centres del CSIC amb conveni amb la UAB