Parc de Recerca

Actualitat

Tercer brunch d'innovació

El Hub b30 explora oportunitats de simbiosi industrial

La innovació aplicada a la gestió intel·ligent dels residus va ser el tema del tercer brunch del Hub b30, que va tenir lloc el divendres 8 de juny al Parc de Recerca UAB. L'acte va reunir representants d'empreses, administracions i grups de recerca, que van debatre sobre les oportunitats de la simbiosi industrial.

+