Parc de Recerca

Actualitat

Els centres TECNIO de l'Esfera UAB facturen 10,8 milions d’euros el 2013

Malgrat la davallada de les ajudes i la crisis econòmica, al 2013 els grups TECNIO de l’Esfera UAB han mantingut el nivell d’excel·lència marcat per ACC1Ó portant a terme 161 projectes amb empreses que han generat ingressos de fins a 2.876.193 euros. També s’han sol·licitat 11 patents, s’ha creat 1 spin-off i s’han signat 13 acords de transferència.

+

Presentació del Fons d'Emprenedors Fundació Repsol

Dimarts 21 d’octubre, té lloc a l'Edifici Eureka un acte de presentación d'aquesta iniciativa, que pretén promoure la innovació i el desenvolupament de projectes en el camp de l'eficiència energètica mitjançant un procés d'incubació empresarial.

+