Parc de Recerca

Ofertes de feina


CENTRE DE RECERCA EN AGRIGENÒMICA (CRAG)
Postdoc Position in Machine learning tools to combine sequence and biologically heterogeneous data

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
Gestor del Library Living Lab