Parc de Recerca

Tecnologies de la Informació i la ComunicacióAl Campus de la UAB s’hi ubiquen centres líders en recerca en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Per exemple, en visió per computador, electrònica impresa o Intel·ligència Artificial. 


     APLICACIONS

Visió per
computador
                                                 SOLUCIONS
 • Interactive and Augmented Modelling
 • Document Analysis
 • Advanced Driver Assistance Systems
 • Image Sequence Evaluation
 • Machine vision
 • Robot Vision
 • Color in Context
 • Medical imaging
 • Object recognition

Electrònica, microelectrònica i nanoelectrònica
 • Micro-nano-bio sistemes
 • Dispositius i Sistemes de Potència
 • Transductors per a la detecció química i bioquímica
 • Circuits i Sistemes Electrònics
 • Nanoelectrònica Computacional
 • Antenes
 • Comunicacions d’alta velocitat

Processat de la informació
 • Combinatòria i codificació algebraica
 • Compressió
 • Criptografia i seguretat computacional

Sistemes operatius
 • Sistemes distribuïts i Internet
 • Sistemes paral·lels i distribuïts

Intel·ligència
Artificial
 • Logica i raonament
 • Sistemes d'aprenentatge
 • Sistemes multiagent

Programació
 • Design, Accessibility and Reception
 • Modelling, Virtual Design and Development, Videogames
 • Interactivity and Multimedia Platforms
 • Speech Technologies
 • Computing technologies and Printed Electronics
 • Embbebbed systems
 • Apps development