Parc de Recerca

Medi Ambient i sostenibilitatL'Esfera UAB-CEI acull diversos centres de referència que treballen per afrontar i millorar la gestió socioambiental.     APLICACIONS

Prevenció
ambiental
                                                 SOLUCIONS
 • Minimització de l'impacte ambiental
 • Eines per a la sostenibilitat i la prevenció ambiental
 • Eines per la prevenció d’incendis forestals
 • Eina per l’estudi dels canvis en el territori, i per la planificació i gestió territorials
 • Predicció de nivells de pòl·lens i espores al·lergògens
 • Prevenció d'Invasions d’espècies vegetals exòtiques
 • Detecció d'edificis malalts
 • Regeneració dels boscos
 • Mantenir i millorar l’estat de salut dels sòls
 

Monitorització
mediambiental
 • Les conseqüències de l’activitat humana sobre els ecosistemes terrestres
 • Microsistemes i sensors per a la monitorització mediambiental
 • Microsensors per al diagnòstic d'al·lèrgies
 • Anàlisi de l'impacte ambiental del turisme
 • Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica
 • Inventaris forestals
 • Impacte ambiental de l'activitat econòmica

Eliminació
de contaminants
 • Eliminació de nutrients d’aigües residuals
 • Degradació de contaminants industrials mitjançant processos biològics
 • Reutilització de residus

Generació d'energia
 • Energies renovables
 • Materials per a la generació, emmagatzematge i utilització d'energia

Governança
ambiental
 • Estratègies de desenvolupament local que permetin arribar a un territori rural de muntanya més sostenible
 • Gestió dels espais naturals
 • Anàlisi ambiental i d'usos del sòl mitjançant les imatges de satèl·lit i el SIG, posant especial atenció al sistema hídric
 • Millorar la gestió de la mobilitat i el sistema de transport d'un territori
 • Gestió de l'espai de muntanya
 • Gestió de zones costaneres i activitats marítimes
 • Turisme sostenible i desenvolupament local
 • Aplicació de l'economia i els models evolutius als recursos, la política ambiental i els problemes institucionals
 • Suport en la definició de polítiques climàtiques
 • Eco-innovació per la millora ambiental en productes i serveis