Parc de Recerca

Alimentació i sanitat animalLa recerca en processos de producció alimentària, nutrició, agricultura i sanitat vegetal i animal, ens permet el desenvolupament de noves tecnologies i materials en el processament, la conservació i l’envasament dels aliments.


     APLICACIONS

Producció dels aliments
                                                 SOLUCIONS
 • Disseny de processos de fermentació per a la producció de "starters", additius i biocides
 • Creació d'aliments funcionals
 • Producció agroecològica
 • Desenvolupament de noves polítiques públiques de producció agrícola o ramadera, així com de comercialització i consum
 

Control de qualitat
dels aliments
 • Estudis de composició (proteïnes, pèptids, aminoàcids, greixos, carbohidrats, vitamines, minerals...) d'aliments
 • Estudis de la textura d'aliments
 • Estudis de color d'aliments
 • Càlculs de vida útil d'aliments
 • Determinació de paràmetres físico-químics i microbiològics d'aliments
 • Sistema de visió per a l'anàlisi de la mida, color, distribució, etc d'aliments
 • Sistema òptic per a control de qualitat de diversos tipus de fruita
 • Sistema de visió per orientar la selecció i col·locar els braços robòtics, tenint en compte les línies de productes d'alta velocitat, la seva posició a l'atzar i la seva orientació 3D
 • Sistema de visió per ordinador per detectar automàticament la presència o absència d'elements en un recipient i per detectar defectes
 • Sistema de visió per ordinador per detectar automàticament i verificar el contingut d'un palet
 • Sistema de Visió per Computador per detectar automàticament la presència de contaminants a ampolles i altres envasos
 • Sistema per detectar la presència de material dins de l'empaquetatge
 • Llengua electrònica per classificar vins segons varietat de raïm, any de collita i denominació d'origen
 • Llengua electrònica per identificar varietats de cervesa 

Conservació i
envasament dels
aliments
 • Millorar la preservació dels aliments envasats utilitzant diòxid de carboni i altres gasos que poden reduir o eliminar l'ús d'altres "additius"
 • Sistema d’embotellat en condicions asèptiques mitjançant irradiació ultra violeta que permet prescindir de productes químics habitualment utilitzats per garantir l'esterilitat
 • Sistema capaç d'esterilitzar i estabilitzar líquids mitjançant altes pressions que permet conservar-los llarg temps a temperatura ambient i reduir l'ús d'additius per conservar les seves característiques organolèptiques.
 • Anàlisi de l'estabilitat i del deteriorament, de la qualitat organolèptica i de la vida útil dels aliments
 • Envasos ecològics

Millora de la
seguretat
alimentària
 • Aplicació de noves tecnologies per a la millora de la seguretat alimentària i característiques nutricionals i organolèptiques
 • Tècniques de separació en química per fer la traçabilitat dels aliments
 • Sistemes d'identificació animal per a les espècies bovina, ovina, caprina i porcina, amb l'objectiu d'aconseguir un sistema que garanteixi la traçabilitat animal i dels seus productes

Nutrició
animal
 • Avaluació de la incorporació d’additius i sinèrgies entre additius per optimitzar la producció i eficiència de remugants de carn, garrins i truges
 • Avaluació de matèries primeres i nutrients sobre la producció i comportament animal de garrins, truges lactants i pollastres de carn
 • Valoració i tractament del dolor en vaques i truges
 • Efecte de la inclusió de diferents additius sobre la fermentació microbiana ruminal in vitro
 • Avaluació del benestar i comportament animal i teràpia assistida en animals de companyia i d’animals salvatges en captivitat
 • Estudis d’acceptació, tolerància, eficàcia i adequació d’ingredients i productes en gossos
 • Producció de llet en remugants
 • Estratègies alimentàries per a prevenció de patologies i zoonosis

Consum
 • Prevenció del sobrepès i l'obesitat i els trastorns del comportament alimentari, com l’anorèxia nerviosa, la bulímia nerviosa, i d’altres alteracions alimentàries.
 • Reducció de factors de risc dels problemes relacionats amb l’alimentació i el pes
 • Creació de nous canals de distribució alimentària
 • Avaluació d'Impactes ambientals i econòmics de projectes de desenvolupament regional i rural
 • Elaboració de projeccions demogràfiques, de producció i consum d'energia, de residus i CO2
 • Disseny de projectes de desenvolupament i sostenibilitat
 • Estudis de mercat per al sector alimentari