U A B
Casa Convalescència

Política de Privacitat


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (Fundació UAB)

NIF: G61612925

Adreça postal: Avinguda Can Domènech s/n, Edifici Blanc del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Adreça electrònica: fundacio.uab@uab.cat

Delegada de protecció de dades:

  • Adreça electrònica: dpd.corporacio.uab@uab.cat
  • Adreça postal: Avinguda Can Domènech s/n, Edifici Blanc del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
  • Telèfon: 663 08 99 71 (de dilluns a dijous, de 10 a 14 hores i de 15 a 17 hores, i divendres de 10 a 13 hores)

A. Dret d’informació

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades regula l’accés i l’ús del servei del lloc web www.uab.cat/fundaciouab i la resta de llocs web que la Fundació UAB posa a disposició dels usuaris d’internet interessats en els seus serveis i continguts.
 
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), la Fundació UAB li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.
 
B. Finalitat del tractament

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per la Fundació UAB i seran tractades de conformitat amb les previsions establertes al RGPD, amb la finalitat que es concreta en el llistat de tractaments de dades de la Fundació UAB, i al que es pot accedir mitjançant l’enllaç següent.

No es tractaran les dades personals els usuaris per cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les dades dels usuaris es conservaran durant el termini indicat en el susdit llistat de tractament de dades.

C. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades

Els camps obligatoris, normalment marcats amb un asterisc (*) en els formularis que ha d’emplenar l’usuari, són estrictament necessaris per atendre la vostra petició; la inclusió de dades en els camps restants és voluntària.
 
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a la Fundació UAB són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.

D. Legitimació
 
La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà a través dels formularis electrònics en el moment de marcar la casella corresponent a l’hora de recollir les vostres dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels serveis i productes relacionats amb les finalitats del lloc web de la Fundació UAB.
 
En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

E. Butlletins i comunicacions electròniques

La Fundació UAB podrà posar a la disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat expressament a través del formulari de subscripció habilitat a aquest efecte el servei d’enviament d’un butlletí, en el qual s’inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. A més, l’usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l’esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web.
 
D’altra banda, la Fundació UAB informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d’interès per als usuaris del lloc web quan així ho sol·licitin expressament. L’usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

F. Destinataris
 
Les vostres dades podran ser cedides a la Universitat Autònoma de Barcelona o a altres empreses o institucions vinculades a aquesta o a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per a les mateixes finalitats.
 
Així mateix, les vostres dades podran ser comunicades als destinataris relacionats en el llistat de tractament de dades, al que es pot accedir mitjançant l’enllaç següent.

G. Mesures de seguretat

Les dades que ens faciliteu es tractaran de manera confidencial. La Fundació UAB ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

H. Galetes i IP

L’usuari accepta l’ús de galetes i seguiments d’IP, que permet que la Fundació UAB reculli dades a efectes estadístics, com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini d’on prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari, si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d’internet.

I. Spamming

La Fundació UAB no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.
 
J. Drets de les persones interessades

Com usuaris, teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

Així mateix, com usuaris teniu dret a exercir els drets següents:
 
- Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació UAB es tracten dades personals que la concerneixen, o no.
- Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre d’altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
- En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. La Fundació UAB deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
- En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.
 
Aquests drets es poden exercir de la manera següent:
 
- Mitjançant un escrit adreçat a la Fundació UAB, amb domicili a Avinguda Can Domènech s/n, Edifici Blanc del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
- Mitjançant un correu electrònic a proteccio.dades.fuab@uab.cat.
 
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

K. Canvis en la present política de privacitat
 
La Fundació UAB es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

L. Legislació

A tots els efectes les relacions entre la Fundació UAB i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona. 
 
L’usuari accepta que la versió redactada en català del present document prevaldrà sobre qualsevol versió d’aquest en altre idioma.
________________________________________________________________________________________________________________

Copyright
 
Fundació UAB és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web www.uab.cat/fundaciouab
 
Fundació UAB és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.