Invencions i patents

Patents i Llicències

Patents i Llicències

Com fer cerques de patents?

 

Per a que una invenci� sigui patentable, aquesta ha de ser nova (no haver estat divulgada pr�viament) i inventiva (no ha de resultar obvia a partir del que ja ha estat divulgat). �s per aix� que �s fonamental analitzar les publicacions pr�vies i comparar-les amb la nova invenci�.

 

Esp@cenet �s una base de dades gratu�ta que permet fer cerques de forma senzilla i recuperar els documents m�s rellevants i pr�xims a la invenci� que es vol protegir. Aqu� trobareu un v�deo explicatiu de com usar aquesta base de dades i fer cerques de patents.

 

 

Why researchers should care about patents?

Des d'aqu� podeu consultar aquest document informatiu editat per la EPO (European Patent Office).