Màster oficial en Estudis Territorials i de la Població

Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster

Informació general

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i direccions de cada programa, del 27 al 30 de septembre. Inscripcions obertes!

 • Màster Oficial UAB
 • Crèdits: 60 crèdits ECTS.
 • Inici de curs 28/09/2020
 • Inici de la preinscripció 11/01/2021
  Veure el calendari
 • Places: 25 places
 • Preu: 46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2020-2021.
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2020-2021.

 • Idioma: Català (45 % de les classes), castellà (40 %) i anglès (15 %).

 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat de Filosofia i Lletres

En procés d'extinció. Pots consultar en el següent enllaç el Màster en Estudis Territorials i Planejament.

Et formaràs com a especialista en l’ordenació del territori i el planejament. Aprendràs a analitzar les dinàmiques socials i territorials, a elaborar propostes i a prendre decisions sobre la gestió territorial.

El primer semestre produiràs instruments de planejament d’abast territorial i el segon podràs completar la teva formació en l’àmbit que et resulti més atractiu: mobilitat, turisme, desenvolupament local o gestió de l’aigua, sempre sota l’òptica territorial. Faràs pràctiques curriculars en empreses i administracions on posteriorment molts dels alumnes han aconseguit contractes de treball.

Des del primer dia estaràs treballant al territori en contacte amb regidors d’urbanisme, tècnics municipals, arquitectes i urbanistes en un projecte real que presentaràs al municipi.
A més, el màster ofereix un cicle de conferències en què es convida professorat i professionals de primer nivell en el món de l’urbanisme, l’habitatge, el planejament, la mobilitat, etc.

Un cop t’hagis titulat podràs accedir al món laboral com a tècnic en elaboració de plans territorials, estudis socioeconòmics en plans de barri, projectes de desenvolupament urbà i gestió territorial, i com a consultor de mobilitat.

Sortides professionals

El màster Oficial en Estudis Territorials forma tècnics i especialistes en les matèries següents:

Planificació i gestió territorial a diverses escales

* Promoció econòmica i gestió dels recursos de les corporacions
* Planejament territorial
* Mobilitat, transport i territori, a escala local, urbana i metropolitana
* Desenvolupament local i territorial

A més també va dirigit a persones que volen desenvolupar una activitat professional en l'àmbit de la recerca i docència universitària i altres centres d'investigació, en l'administració pública.

Testimonis

Pràctiques

Informació addicional

http://geografia.uab.cat/metip

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Estudis Territorials i de la Població Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació