MÓster oficial en Estudis Territorials i de la Poblaciˇ

Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster

MÓster Oficial - Estudis Territorials i de la Poblaciˇ

Guies docents dels m˛duls

Descripciˇ del mÓster

El màster consta de 60 ECTS totals, que es desenvoluparan al llarg d'un curs. El pla d'estudis s'estructura al voltant de mòduls de formació teòrica i metodològica, i mòduls de recerca aplicada, inclòs un mòdul optatiu de pràctiques externes. El màster s'estructura en 2 especialitats: "Demografia" i "Ordenació del Territori, Desenvolupament Local i Planificació Territorial", amb tres mòduls obligatoris per al conjunt d'estudiants ("Temes Avançats en Estudis Territorials i de la Població", "Metodologia" i "Treball de Fi de Màster") i dos mòduls obligatoris més per cada especialitat, com s'indica al següent pla d'estudis.

Inici de curs

28/09/2020

Horaris

Les classes s'imparteixen en horari de tarda al Departament de Geografia de la Facultat de Filosofia i Lletres (itinerari d'Ordenació del Territori) i al Centre d'Estudis Demogràfics (itinerari de Demografia).

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 18
Optatius 33
Treball de fi de màster 9
TOTAL 60
 

Especialitat en Ordenació del Territori, Desenvolupament Local i Planificació Territorial

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Metodologia 9 OB
Temes Avançats en Estudis Territorials i de la Població 9 OB
Treball de Fi de Màster 9 OB
Ciutat i Espais Metropolitans 6 OT*
Planejament Territorial 9 OT*
Sistemes d'Informació Geogràfica, Planejament i Paisatge 6 OT*
Desenvolupament Local i Territorial 6 OT**
Gestió de l'Aigua, l'Energia i el Territori 6 OT**
Mobilitat, Transport i Territori 6 OT**
Pràctiques Externes 6 OT**
Turisme i Territori 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 12 crèdits

 

Especialitat en Demografia
El curs 2019/20 no s'oferirà l'especialitat de Demografia

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Metodologia 9 OB
Temes Avançats en Estudis Territorials i de la Població 9 OB
Treball de Fi de Màster 9 OB
Anàlisi Demogràfic I 9 OT*
Anàlisi Demogràfic II 6 OT*
Demografia Social 6 OT**
Tècniques de Recerca 6 OT**
Demografia Històrica 6 OT***
Demografia Urbana 6 OT***
Migracions 6 OT***
Pràctiques Externes 6 OT***

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits
*** Optatius, s'han de cursar 12 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

Desprogramaciˇ d'assignatures

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.

Informaciˇ addicional del pla d'estudis