Informació general

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 60 crèdits ECTS.
 • Inici de curs 28/09/2020
 • Inici de la preinscripció 11/01/2021
  Veure el calendari
 • Places: 25 places
 • Preu: 46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2020-2021.
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2020-2021.

 • Idioma: Català (45 % de les classes), castellà (40 %) i anglès (15 %).

 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat de Filosofia i Lletres

Aquest màster està desprogramat. Pots consultar en el següent enllaç el Màster en Estudis Territorials i Planejament.

 

Sortides professionals

El màster Oficial en Estudis Territorials forma tècnics i especialistes en les matèries següents:

Planificació i gestió territorial a diverses escales

* Promoció econòmica i gestió dels recursos de les corporacions
* Planejament territorial
* Mobilitat, transport i territori, a escala local, urbana i metropolitana
* Desenvolupament local i territorial

A més també va dirigit a persones que volen desenvolupar una activitat professional en l'àmbit de la recerca i docència universitària i altres centres d'investigació, en l'administració pública.

Testimonis

Pràctiques

Qualitat

Accedir a l'apartat de El màster en xifres