Màster Universitari en Farmacologia

Prepara per diferents sortides laborals dins l’àmbit de la farmacologia o bé l’accés al doctorat

Admissió Màster Oficial - Farmacologia

Calendari d'admissió del centre docent

CALENDARI ADMISSIÓ 2024/025
Presentació de sol·licituds d'admissió Data límit de  resolució Data límit per reservar plaça / matrícula
Del 12/01/24 al  30/04/24 15/05/2024 Fins un mes després de la notificació d’admissió. Matrícula al Juliol (en el calendari establert) En cas que no es faci aquest pagament en el termini establert, la Facultat es reserva el dret d'assignar la plaça a un altre aspirant.
De l’1/05/24 al 24/06/24

8/07/2024

Sense Reserva plaça: Matrícula al Juliol . En cas que no es faci aquest pagament o la matrícula en el termini establert, la Facultat es reserva el dret d'assignar la plaça a un altre aspirant.
Del 25/06/24 al 31/08/24 9/09/2024 Només si hi ha places disponibles. Sense reserva de plaça. Matrícula en el termini establert 
De l’1/09/24 al 2/10/24 4/10/2024 Només si hi ha places disponibles. Sense reserva de plaça. Matrícula en el termini establert