Pràctiques

La Facultat ofereix en tots els seus graus la possibilitat de realitzar pràctiques externes. En el cas del grau d’Economia en anglès, les pràctiques es realitzen en empreses situades en diversos països principalment d’Europa, i es fan íntegrament en anglès.