Pla d'estudis Grau en Estudis de Català i Espanyol

Campus virtual i altres espais

La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’una plataforma informàtica docent pròpia: el Campus Virtual de la UAB. Totes les titulacions tenen al seu abast el Campus Virtual per a la seva utilització d’acord amb els objectius docents de les matèries que integren. Cada assignatura fa ús del Campus Virtual segons ho determina el professor a l’inici del curs i en els termes que ell mateix estableix.

Material recomanat a l’estudiant

No es requereix cap material especial