Pla d'estudis Grau en Arts i Disseny

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Arts i Disseny

Horaris

Torn de tarda.

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 36 24    
2n curs 24 36    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet, temps parcial i possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció en Disseny d'Objecte i Espai
Menció en Comunicació Visual
Menció en Narració Visual
Menció en Arts Aplicades
Menció en Art

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Projectes: Plantejaments i Recursos Metodològics
 • Laboratori de Llenguatges: Llenguatges i Experimentació
1r semestre
 • Anàlisi i Representació
 • Història: Revolucions i Mercat
 • Introducció al Pensament en Arts i Dissenys
2n semestre
 • Estructura i Representació
 • Història: Guerres i Postguerres
 • Pensament i Context en Arts i Dissenys
 • Laboratori de Llenguatges: Eines, Materials i Processos de Treball
 • Projectes: Desenvolupament i Comunicació
1r semestre
 • Comunicació i Representació
 • Espai, Objecte i Imatge: Processos de Significació
 • Història: Capitalisme i Era Global
 • Materials i Procediments
2n semestre
 • Espai, Objecte i Imatge: Visions Transversals
 • Introducció a la Recerca en Arts i Dissenys
3r curs 4t curs
 • Laboratori de Llenguatges: Posicionament i Estratègies de Creació
 • Projectes: Presentació i Difusió Pública
1r semestre
 • Estudis Crítics i Culturals 1
 • Tendències Contemporànies en Arts i Dissenys 1
 • Laboratori de Materials
2n semestre
 • Estudis Crítics i Culturals 2
 • Tendències Contemporànies en Arts i Dissenys 2
 • Professió i Context
 • Treball de Final de Grau

Algunes assignatures es convaliden als alumnes que accedeixen als estudis des dels CFGS de Gràfica Publicitària, Il·lustració, Joieria Artística, Projectes i Direcció d'Obres de Decoració, Arts Aplicades al Mur, Arts Aplicades a l'Escultura, Art Tèxtil i Modelisme Industrial. Més informació.

Assignatures optatives

Excepte en els casos en què s'indica, totes les assignatures són de 6 crèdits.
4t curs  
 • Pràctiques Externes (12 crèdits)
 • Innovació i Anticipació
 • Investigació de Tendències
 • Ecosociologia
 • Plataformes de Difusió
 • Direcció Artística
 • Direcció Creativa
 • Gestió Cultural
 • Comissariat d'Exposicions
 • Crítica d'Art
 • Crítica de Disseny
 • Didàctica i Pedagogia
 • Ètica i Creació
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vincultats a cada itinerari.
Menció en Disseny d'Objecte i Espai Menció en Comunicació Visual

S'han de cursar les assignatures següents:

 • Disseny d'Objecte i Espai (12 crèdits)
 • Objecte, Subjecte i Acció
 • Espais Efímers, Lloc i Producció
Triar una assignatura de les següents:
 • Sistemes Interactius i Nous Entorns de Creació
 • Idea i Matèria
 • Disseny de Serveis
S'han de cursar les assignatures següents:
 • Comunicació Visual (12 crèdits)
 • Tipografia
 • Arquitectura i Producció Gràfica
Triar una assignatura de les següents:
 • Sistemes Interactius i Nous Entorns de Creació
 • Autoedició i Publicació Experimental
 • Disseny de Serveis
Menció en Arts Aplicades Menció en Art

S'han de cursar les assignatures següents:

 • Arts Aplicades (12 crèdits)
 • Idea i Ofici
 • Idea i Matèria
 • Objecte, Subjecte i Acció
S'han de cursar les assignatures següents:
 • Pràctiques de l'Art (12 crèdits)
 • Representació
Triar dues assignatures de les següents:
 • Idea i Matèria
 • Imatge Expandida
 • Autoedició i Publicació Experimental
 • Contextos Audiovisuals
 • Lloc i Acció
Menció en Narració Visual  
S'han de cursar les assignatures següents:
 • Narració Visual (12 crèdits)
 • Imatge i Text
 • Autoedició i Publicació Experimental
Triar una assignatura de les següents:
 • Sistemes Interactius i Nous Entorns de Creació
 • Representació
 • Contextos Audiovisuals