Guies docents de les assignatures

Primer Curs - Primer Semestre

Àlgebra
Càlcul
Fonaments d'informàtica
Teoria de circuits i electrònica
Fonaments d'Enginyeria

Primer Curs - Segon Semestre

Estadística
Metodologia de la programació
Matemàtica discreta
Física bàsica

Segon Curs - Primer Semestre

Sistemes digitals i llenguatges de descripció del Hardware
Sistemes operatius
Laboratori de programació
Bases de dades

Segon Curs - Segon Semestre

Fonaments de senyals i sistemes
Informació i seguretat
Xarxes
Arquitectura de computadors i perifèrics
Enginyeria del software
Organització i gestió d'empreses

Tercer Curs - Primer Semestre

Components i circuits electrònics
Radiació i ones guiades
Fonaments de xarxes
Senyals i sistemes discrets
Tecnologies de desenvolupament per internet i web

Tercer Curs - Segon Semestre

Fonaments de les comunicacions
Electrònica analògica
Arquitectura de computadors
Tecnologies avançades d'internet
Intel·ligència artificialQuart Curs - Primer Semestre

Gestió i administració de xarxes
Electrònica de transmissors i receptors
Arquitectures avançades
Sistemes distribuïts
Sistemes encastats

Quart Curs - Segons Semestre

Computació d'altes prestacions
Microprocesadors i perifèrics
Integraació hardware/software
Prototipagatge de sistemes encastats
Enginyeria de radiofreqüència i microones
Circuits electrònics de potència

Cinquè Curs - Primer Semestre

Instrumentació I
Control de sistemes
Gestió de projectes i legislació

Cinquè Curs - Segon Semestre

Instrumentació II
Ètica per a l'enginyeria
Legislació