Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

102812 - Física  CAT ESP ENG

102811 - Fisiologia Vegetal i Botànica  CAT ESP ENG

102848 - Geologia  CAT ESP ENG

102808 - Matemàtiques  CAT ESP ENG

102805 - Medi Ambient i Societat  CAT ESP ENG

102828 - Química  CAT ESP ENG

102798 - Microbiologia  CAT ESP ENG

102837 - Usos Humans del Sistema Terra  CAT ESP ENG

2n curs

102835 - Dret Ambiental  CAT ESP ENG

102815 - Administració i Polítiques Ambientals  CAT ESP ENG

102834 - Cartografia i Fotointerpretació  CAT ESP ENG

102840 - Economia Ambiental i dels Recursos Naturals  CAT ESP ENG

102846 - Equilibri Químic i Instrumentació  CAT ESP ENG

102810 - Estadística  CAT ESP ENG

102850 - Física de les Radiacions i de la Matèria  CAT ESP ENG

102842 - Hidrologia Superficial i Subterrània  CAT ESP ENG

102821 - Introducció al Dret  CAT ESP ENG

102795 - Zoologia  CAT ESP ENG

3r curs

102827 - Avaluació Ambiental de Plans, Programes i Projectes  CAT ESP ENG

102803 - Ciència del Sòl  CAT ESP ENG

102802 - Ecologia  CAT ESP ENG

102825 - Epidemiologia Ambiental i Gestió de Riscs  CAT ESP ENG

102819 - Fonaments d'Enginyeria Ambiental  CAT ESP ENG

102830 - Gestió i Planificació dels Recursos i del Territori  CAT ESP ENG

102849 - Meteorologia i Climatologia  CAT ESP ENG

102844 - Química de la Contaminació  CAT ESP ENG

4t curs

105031 - Treball de Final de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

102804 - Anàlisi de la Vegetació  CAT ESP ENG

105027 - Avaluació i Determinació de Paràmetres Químics Ambientals  CAT ESP ENG

102801 - Ecologia Aplicada  CAT ESP ENG

102839 - Economia Territorial  CAT ESP ENG

102826 - Educació i Comunicació Ambiental  CAT ESP ENG

102820 - Eines de Gestió Ambiental en Empreses i Administracions  CAT ESP ENG

102832 - Energia i Societat  CAT ESP ENG

102851 - Energies Renovables i No Renovables  CAT ESP ENG

105026 - Geografia del Litoral  CAT ESP ENG

105028 - Geologia Ambiental  CAT ESP ENG

102814 - Institucions i Polítiques Mediambientals en l'Àmbit Internacional  CAT ESP ENG

102797 - Microbiologia Ambiental  CAT ESP ENG

102809 - Modelització Ambiental  CAT ESP ENG

102829 - Modelització i Anàlisi de la Informació Geogràfica  CAT ESP ENG

102813 - Negociació Ambiental  CAT ESP ENG

102824 - Oceanografia  CAT ESP ENG

105030 - Organització i Gestió de Projectes  CAT ESP ENG

105025 - Política Econòmica Ambiental  CAT ESP ENG

103684 - Pràctiques Externes  CAT ESP ENG

102841 - Processos Geològics Externs  CAT ESP ENG

102817 - Tecnologies Netes i Efluents Industrials  CAT ESP ENG

100092 - Temes de Ciència Actual  CAT ESP ENG

102816 - Tractament i Gestió d'Aigües Urbanes i de Consum  CAT ESP ENG

105029 - Turisme Sostenible  CAT ESP ENG