Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103979 - Biologia Cel·lular  CAT ESP ENG

103303 - Càlcul  CAT ESP ENG

103293 - Enllaç Químic i Estructura de la Matèria  CAT ESP ENG

103271 - Física General: Electricitat i Magnetisme  CAT ESP ENG

103270 - Física General: Mecànica i Ones  CAT ESP ENG

103277 - Fonaments de Bioquímica  CAT ESP ENG

103301 - Fonaments de Matemàtiques  CAT ESP ENG

103292 - Reactivitat Química  CAT ESP ENG

2n curs

103302 - Eines Matemàtiques  CAT ESP ENG

103286 - Ampliació de Física Clàssica  CAT ESP ENG

102523 - Biologia Molecular  CAT ESP ENG

103276 - Bioquímica Metabòlica  CAT ESP ENG

103308 - Instrumentació Electrònica  CAT ESP ENG

103307 - Laboratori de Microscòpies i Tècniques de Caracterització de Materials  CAT ESP ENG

103281 - Química dels Elements  CAT ESP ENG

103280 - Química Orgànica  CAT ESP ENG

103285 - Termodinàmica, Cinètica i Transformacions de Fase  CAT ESP ENG

3r curs

103289 - Dispositius Electrònics  CAT ESP ENG

103283 - Espectroscòpia Molecular  CAT ESP ENG

103288 - Estat Sòlid  CAT ESP ENG

103287 - Fenòmens Quàntics I  CAT ESP ENG

103498 - Fenòmens Quàntics II  CAT ESP ENG

103299 - Física i Química de Superfícies  CAT ESP ENG

103275 - Microbiologia, Immunologia i Cultius Cel·lulars  CAT ESP ENG

103282 - Química Analítica  CAT ESP ENG

103294 - Química Supramolecular i Reconeixement Molecular  CAT ESP ENG

4t curs

103300 - Física en la Nanoescala  CAT ESP ENG

103298 - Micro i Nanosistemes  CAT ESP ENG

103306 - Nanofabricació  CAT ESP ENG

103284 - Treball de Final de Grau  CAT(2018-19)

Optatives

104061 - Economia i Gestió Empresarial  CAT ESP ENG

103278 - Gestió de Projectes Cientificotècnics  CAT ESP ENG

103274 - Nanobiosistemes Analítics  CAT ESP ENG

103273 - Nanociència de Biomolècules  CAT ESP ENG

103297 - Nanomaterials Avançats  CAT ESP ENG

103296 - Nanomaterials per a l'Energia i el Medi Ambient  CAT ESP ENG

103272 - Nanotecnologia en Biomedicina  CAT ESP ENG

103290 - Nanotecnologia i Societat  CAT ESP ENG

103295 - Nanotecnologia per a la Informació i les Comunicacions  CAT ESP ENG

103269 - Pràctiques Externes  CAT ESP ENG

104063 - Química i Enginyeria de Proteïnes  CAT ESP ENG

103304 - Simulació de Sistemes Nanomètrics  CAT ESP ENG

100092 - Temes de Ciència Actual  CAT ESP ENG