Pla d'estudis Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100219 - Grans temes de la filosofia

 100218 - Grans temes de la història

 100228 - Introducció a la Lingüística

 103547 - Introducció a la Literatura Espanyola I

 103548 - Introducció a la Literatura Espanyola II

 100604 - Introducció a la llengua espanyola

 100271 - Literatura comparada

 100625 - Llatí

 100603 - Llengua espanyola oral i escrita

 100599 - Metodologia de la llengua i la literatura espanyoles

2n curs

 100587 - Fonètica i fonologia de l'espanyol

 100597 - Gramàtica històrica de l'espanyol

 100595 - Literatura espanyola contemporània

 100594 - Literatura espanyola de la il·lustració i del romanticisme

 100593 - Literatura espanyola del realisme i del modernisme

 100624 - Literatura espanyola del segle XVI

 100622 - Literatura espanyola medieval

 100586 - Morfologia de l'espanyol

 100585 - Semàntica i pragmàtica de l'espanyol (2019-20)

 100583 - Sintaxi de l'espanyol: l'oració simple

3r curs

 100582 - Comentari de textos literaris

 100581 - Comentari lingüístic de textos literaris

 100598 - Dialectologia de l'espanyol

 100596 - Història de la llengua espanyola

 100623 - Literatura espanyola del segle XVII

 100630 - Literatura hispanoamericana: de la literatura prehispànica al segle XIX

 100629 - Literatura hispanoamericana: des del modernisme a l'època contemporània

 100584 - Sintaxi de l'espanyol: l'oració composta

4t curs

 100631 - Treball de fi de grau

Optatives

 100620 - Anàlisi del discurs aplicada a l'espanyol

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge

 100589 - Crítica textual (2019-20)

 104614 - Estructura i Significat en la Gramàtica de l’Espanyol (2019-20)

 104611 - Estudis Fònics de l’Espanyol: Perspectives i Problemes

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100036 - Idioma modern I (anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma modern I (francès)

 100041 - Idioma Modern I (Gallec)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100045 - Idioma modern II (anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma modern II (francès)

 100050 - Idioma Modern II (Gallec)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100592 - L'espanyol com a llengua estrangera (2019-20)

 100610 - L'espanyol d'Amèrica (2019-20)

 104615 - La Gramàtica a l’Aula: Metodologies i Aplicacions

 100591 - Lexicografia i terminologia de l'espanyol (2019-20)

 100617 - Lexicologia de l'espanyol

 100255 - Literatura Comparada i Estudis Culturals

 100263 - Literatura, Gèneres i Sexualitats

 100274 - Llenguatge, Cultura i Cognició

 100262 - Pensament Literari

 100621 - Pràctiques externes

 100688 - Qüestions de gramàtica comparada

 100239 - Semàntica i Pragmàtica

 100243 - Teoria i Anàlisi de la Poesia

 100242 - Teoria i Anàlisi del Teatre

 100588 - Teoria i història de la representació teatral

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 100602 - Textos de la narrativa espanyola contemporània

 100612 - Textos de la narrativa espanyola moderna

 100613 - Textos de literatura hispanoamericana

 100600 - Textos del teatre espanyol contemporani (2019-20)

 100605 - Textos en prosa del Segle d'Or

 100253 - Tradició Literària Occidental I

 100252 - Tradició Literària Occidental II