Pla d'estudis Grau en Història de l'Art

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100018 - Expressió Escrita Llengua Catalana

 100019 - Expressió Escrita Llengua Espanyola

 100218 - Grans temes de la història

 100541 - Iconografia

 100010 - Introducció a l’Antropologia Social i Cultural

 100539 - Lèxic i tècniques de l'art i de l'arquitectura

 100271 - Literatura comparada

 100533 - Música, història i societat

 100538 - Teoria de l'art

 100550 - Art del segle XX

 100575 - Art egipci

2n curs

 100542 - Conceptes fonamentals de patrimoni artístic i museografia

 100540 - La història de l'art: objecte i fonaments

 100562 - Art a Europa dels segles IV a X

 100576 - Art antic de l'Àsia Menor

 100548 - Art barroc

 100551 - Art del segle XIX

 100427 - Art grec

 100546 - Art renaixentista (segle XV a Itàlia)

 100426 - Art Romà

 100544 - Teoria i llenguatge del cinema

3r curs

 100563 - Art bizantí

 100547 - Art del segle XVIII

 100561 - Art gòtic

 100549 - Art i cultura visual contemporània

 100559 - Art i pensament

 100545 - Art renaixentista (segle XVI)

 100560 - Art romànic

 100558 - Crítica de l'art

4t curs

 100535 - Treball de final de grau

Optatives

 100554 - Arquitectura medieval: imatge i funció

 100530 - Art català medieval

 104558 - Art de Cultures del Món I. El Japó, l'Àfrica i Oceania (2019-20)

 104559 - Art de Cultures del Món II. L'Índia i la Xina

 104560 - Art i Gènere

 100565 - Art precolombí de la zona andina (2019-20)

 100566 - Art precolombí de Mesoamèrica

 100571 - Art renaixentista a Espanya (2019-20)

 104050 - Arts Figuratives del Segle XV

 100536 - Arts sumptuàries a l'edat mitjana (2019-20)

 100557 - Gestió del patrimoni artístic

 100556 - Història del col·leccionisme 

 100543 - Iconografia comparada d'Egipte i altres cultures antigues

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100036 - Idioma modern I (anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma modern I (francès)

 100041 - Idioma Modern I (Gallec)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100045 - Idioma modern II (anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma modern II (francès)

 100050 - Idioma Modern II (Gallec)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100555 - Mercat de l'art i difusió del patrimoni artístic

 100055 - Museologia

 100579 - Obres i debat de l'art actual (2019-20)

 100552 - Pràctiques professionals de gestió del patrimoni artístic

 100570 - Romànic hispànic

 100569 - Teories artístiques contemporànies