Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100219 - Grans temes de la filosofia  CAT

100218 - Grans temes de la història  CAT ESP ENG

100228 - Introducció a la lingüística  CAT

103547 - Introducció a la Literatura Espanyola I  CAT

103548 - Introducció a la Literatura Espanyola II  CAT

100604 - Introducció a la llengua espanyola  CAT ESP

100271 - Literatura comparada  CAT

100625 - Llatí  CAT

100603 - Llengua espanyola oral i escrita  CAT

100599 - Metodologia de la llengua i la literatura espanyoles  CAT ESP

2n curs

100587 - Fonètica i Fonologia de l'Espanyol  CAT

100597 - Gramàtica Històrica de l'Espanyol  CAT ESP

100595 - Literatura espanyola contemporània  CAT

100594 - Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme  CAT ESP

100593 - Literatura espanyola del realisme i del modernisme  CAT

100624 - Literatura Espanyola del Segle XVI  CAT ESP

100622 - Literatura Espanyola Medieval  CAT

100586 - Morfologia de l'Espanyol  CAT ESP

100585 - Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol  CAT

100583 - Sintaxi de l'espanyol: l'oració simple  CAT

3r curs

100582 - Comentari de Textos Literaris  CAT ESP

100581 - Comentari Lingüístic de Textos Literaris  CAT ESP

100598 - Dialectologia de l'Espanyol  CAT

100596 - Història de la Llengua Espanyola  CAT ESP

100623 - Literatura Espanyola del Segle XVII  CAT

100630 - Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica al Segle XIX  CAT

100629 - Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània  CAT ESP

100584 - Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta  CAT

4t curs

100631 - Treball de fi de grau  CAT

Optatives

100196 - Adquisició del llenguatge  CAT

100620 - Anàlisi del discurs aplicada a l'espanyol  CAT

100275 - Bases biològiques del llenguatge  CAT

100589 - Crítica textual  CAT(2017-18)

104614 - Estructura i Significat en la Gramàtica de l’Espanyol  CAT

104616 - Gramàtica Històrica de l’Espanyol: Evolució i Problemes  CAT ESP

100608 - Història de la gramàtica espanyola  CAT(2017-18)

100038 - Idioma modern I (alemany)  CAT

100036 - Idioma modern I (anglès)  CAT ENG

100040 - Idioma modern I (èuscar)  CAT

100037 - Idioma modern I (francès)  CAT

100041 - Idioma modern I (gallec)  CAT

100044 - Idioma modern I (grec modern)  CAT

100039 - Idioma modern I (Italià)  CAT

100042 - Idioma modern I (portuguès)  CAT

104088 - Idioma modern I (romanès)  CAT

100047 - Idioma modern II (alemany)  CAT

100045 - Idioma modern II (anglès)  CAT ENG

100049 - Idioma modern II (èuscar)  CAT

100046 - Idioma modern II (francès)  CAT

100050 - Idioma modern II (gallec)  CAT

100053 - Idioma modern II (grec modern)  CAT

100048 - Idioma modern II (Italià)  CAT

100051 - Idioma modern II (portuguès)  CAT

104089 - Idioma modern II (romanès)  CAT

100592 - L'espanyol com a llengua estrangera  CAT(2017-18)

100610 - L'espanyol d'Amèrica  CAT ESP

100591 - Lexicografia i terminologia de l'espanyol  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

100617 - Lexicologia de l'espanyol  CAT ESP

100255 - Literatura comparada i estudis culturals  CAT

100263 - Literatura, gèneres i sexualitats  CAT

100274 - Llenguatge, cultura i cognició  CAT

100262 - Pensament literari  CAT ESP

100621 - Pràctiques externes  CAT ESP

100688 - Qüestions de gramàtica comparada  CAT

100239 - Semàntica i pragmàtica  CAT

100194 - Tecnologies del llenguatge  CAT

100243 - Teoria i anàlisi de la poesia  CAT

100242 - Teoria i anàlisi del teatre  CAT

100588 - Teoria i història de la representació teatral  CAT

100254 - Teoria i pràctica de la literatura comparada  CAT

100602 - Textos de la narrativa espanyola contemporània  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

100612 - Textos de la narrativa espanyola moderna  CAT

100601 - Textos de la poesia espanyola contemporània  CAT ESP

100611 - Textos de la poesia i el teatre espanyols moderns  CAT(2017-18)

100613 - Textos de literatura hispanoamericana  CAT ESP

100600 - Textos del teatre espanyol contemporani  CAT(2017-18)

100605 - Textos en prosa del Segle d'Or  CAT

100253 - Tradició literària occidental I  CAT ESP

100252 - Tradició literària occidental II  CAT