Pla d'estudis Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100219 - Grans temes de la filosofia

 100218 - Grans Temes de la Història (2021-22)

 100228 - Introducció a la lingüística

 103547 - Introducció a la Literatura Espanyola I

 103548 - Introducció a la Literatura Espanyola II

 100604 - Introducció a la Llengua Espanyola

 100271 - Literatura Comparada

 100625 - Llatí

 100603 - Llengua espanyola oral i escrita

 100599 - Metodologia de la llengua i la literatura espanyoles

2n curs

 100587 - Fonètica i Fonologia de l'Espanyol

 100597 - Gramàtica Històrica de l'Espanyol

 100595 - Literatura Espanyola Contemporània

 100594 - Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme

 100593 - Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme

 100624 - Literatura Espanyola del Segle XVI

 100622 - Literatura espanyola medieval

 100586 - Morfologia de l'Espanyol

 100585 - Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol

 100583 - Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple

3r curs

 100582 - Comentari de Textos Literaris

 100581 - Comentari Lingüístic de Textos Literaris

 100598 - Dialectologia de l'espanyol

 100596 - Història de la Llengua Espanyola

 100623 - Literatura Espanyola del Segle XVII

 100630 - Literatura hispanoamericana: de la literatura prehispànica al segle XIX

 100629 - Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània

 100584 - Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta (2021-22)

4t curs

 100631 - Treball de fi de grau (2021-22)

Optatives

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge

 100589 - Crítica textual (2021-22)

 104616 - Gramàtica Històrica de l'Espanyol: Evolució i Problemes (2021-22)

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma Modern I (Francès)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma Modern II (Francès)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100592 - L'espanyol com a llengua estrangera (2021-22)

 100610 - L'Espanyol d'Amèrica

 100591 - Lexicografia i terminologia de l'espanyol (2021-22)

 100255 - Literatura Comparada i Estudis Culturals

 100263 - Literatura, Gèneres i Sexualitats

 100274 - Llenguatge, Cultura i Cognició (2021-22)

 100262 - Pensament Literari

 100621 - Pràctiques externes (2021-22)

 100688 - Qüestions de Gramàtica Comparada

 100239 - Semàntica i Pragmàtica

 100243 - Teoria i Anàlisi de la Poesia

 100242 - Teoria i Anàlisi del Teatre

 100588 - Teoria i Història de la Representació Teatral

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 100601 - Textos de la poesia espanyola contemporània (2021-22)

 100613 - Textos de Literatura Hispanoamericana (2021-22)

 100272 - Tipologia Lingüística

 100253 - Tradició Literària Occidental I

 100252 - Tradició Literària Occidental II