Pla d'estudis Grau en Educació Primària (Anglès)

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 106734 - Educació Digital i Socioemocional

 101644 - Educació i contextos educatius

 106733 - Habilitats Comunicatives en l'Àmbit Educatiu

 102011 - Teories i pràctiques contemporànies en educació

 103699 - Llenguatges i contextos I

 103700 - Llenguatges i contextos II

 102055 - Matemàtiques per a mestres

 105045 - Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris

2n curs

 102085 - Aprenentatge i desenvolupament I

 102069 - Context Social i Gestió Escolar

 102068 - Didàctica i desenvolupament curricular

 102061 - Aprenentatge de les matemàtiques i currículum

 102052 - Educació física en l'educació primària

 102036 - Educació musical i visual

 102046 - Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural, social i cultural

 102076 - Llenguatges i currículums

 102065 - Pràcticum I

3r curs

 102084 - Aprenentatge i desenvolupament II

 102083 - Diferències i inclusió

 102067 - Planificació, investigació i innovació

 102089 - Didàctica de les ciències experimentals

 102042 - Didàctica de les ciències socials

 102051 - Educació física i la seva didàctica I

 102035 - Educació musical, visual i aprenentatge

 102059 - Gestió i innovació a l'aula de matemàtiques

 102075 - Llengües i aprenentatge

 103701 - Pràcticum II

 103702 - Pràcticum III

 102073 - Projecte lingüístic de centre i plurilingüisme

4t curs

 102062 - Pràcticum IV

 103505 - Pràcticum V

 102047 - Treball de Final de Grau

Optatives

 101999 - Acollida lingüística a l'escola

 102054 - Activitat física, diversitat i salut

 106076 - Anàlisi, Audició i Creació

 102053 - Aprenentatge i desenvolupament motor

 103578 - Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) a l'Educació Primària

 102002 - Biblioteca escolar

 105058 - Comunicació i Educació

 102060 - Connexions i contextos en matemàtiques

 102039 - Didàctica de la música I

 106079 - Didàctica de la Música II

 105055 - Disseny de Projectes STEM per a l'Àula de Primària

 102050 - Educació física i la seva didàctica II

 105057 - Educació per a una Justícia Global

 101639 - Educació, sostenibilitat i consum

 105059 - Ensenyant a Europa i Europa a l'Ensenyament

 106077 - Ensenyar Ciències Socials amb Perspectiva de Gènere

 101637 - Estratègies de mediació

 101659 - Estratègies didàctiques per a la formació de les persones adultes

 102049 - Expressió i comunicació corporal

 105056 - Grups de Treball: Reptes i Possibilitats de la Col·laboració en Grups

 106073 - Infanteses: Narratives Inclusives a través de l'Art

 102034 - Innovació Didàctica en les Arts Visuals

 102041 - Investigació i innovació en didàctica de les ciències socials

 102058 - Joc i activitats matemàtiques en l'educació primària

 102048 - Joc i iniciació esportiva

 103581 - La Llengua Anglesa en el Món Contemporani: Pràctiques i Contextos

 102088 - Laboratori i virtualitat en l'educació primària

 106078 - L'Actualitat i les Ciències Socials en l'Educació Primària: la Formació del Pensament Crític

 103580 - L'Aprenentatge de Llengua Estrangera (Anglès) en l'Educació Primària Mitjançant les TIC

 103537 - Literatura Infantil

 102032 - Llenguatge musical

 102031 - Llenguatges Audiovisuals i Expressió Artística

 102057 - Matemàtiques en el centre escolar (2022-23)

 102056 - Matemàtiques per a comprendre el món

 102028 - Necessitats educatives específiques afectives, emocionals i de conducta

 102027 - Necessitats educatives específiques de caràcter cognitiu

 102026 - Necessitats educatives específiques en els processos d'aprenentatge

 102025 - Necessitats educatives específiques sensorials

 102074 - Patrimoni lingüístic i literari (2022-23)

 106080 - Planificació, Criteris i Pràctica Musical a l'Escola Actual

 105060 - Pràcticum Internacional

 102030 - Projectes Artístics

 103536 - Projectes per Ensenyar i Aprendre Llengua

 103579 - Recursos per a l'Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Educació Infantil i Primària

 102017 - Religió, cultura i valors

 101656 - Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC)

 106074 - Territoris de l'Art Contemporani com a Espais d'Aprenentatge

 103582 - Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Anglesa

 102086 - Valors educatius de la ciència dins i fora de l'aula

 106075 - Veu, Direcció i Cançó