Pla d'estudis Grau en Educació Primària (Anglès)

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 106734 - Educació Digital i Socioemocional

 101644 - Educació i contextos educatius (2021-22)

 106733 - Habilitats Comunicatives en l'Àmbit Educatiu

 102011 - Teories i pràctiques contemporànies en educació (2021-22)

 103699 - Llenguatges i contextos I (2021-22)

 103700 - Llenguatges i contextos II (2021-22)

 102055 - Matemàtiques per a mestres (2021-22)

 105045 - Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris (2021-22)

2n curs

 102085 - Aprenentatge i desenvolupament I (2021-22)

 102069 - Context Social i Gestió Escolar (2021-22)

 102068 - Didàctica i desenvolupament curricular (2021-22)

 102061 - Aprenentatge de les matemàtiques i currículum (2021-22)

 102052 - Educació física en l'educació primària (2021-22)

 102036 - Educació musical i visual (2021-22)

 102046 - Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural, social i cultural (2021-22)

 102076 - Llenguatges i currículums (2021-22)

 102065 - Pràcticum I (2021-22)

3r curs

 102084 - Aprenentatge i desenvolupament II (2021-22)

 102083 - Diferències i inclusió (2021-22)

 102067 - Planificació, investigació i innovació (2021-22)

 102089 - Didàctica de les ciències experimentals (2021-22)

 102042 - Didàctica de les ciències socials (2021-22)

 102051 - Educació física i la seva didàctica I (2021-22)

 102035 - Educació musical, visual i aprenentatge (2021-22)

 102059 - Gestió i innovació a l'aula de matemàtiques (2021-22)

 102075 - Llengües i aprenentatge (2021-22)

 103701 - Pràcticum II (2021-22)

 103702 - Pràcticum III (2021-22)

 102073 - Projecte lingüístic de centre i plurilingüisme (2021-22)

4t curs

 102062 - Pràcticum IV (2021-22)

 103505 - Pràcticum V (2021-22)

 102047 - Treball de Final de Grau (2021-22)

Optatives

 101999 - Acollida lingüística a l'escola (2021-22)

 102054 - Activitat física, diversitat i salut (2021-22)

 106076 - Anàlisi, Audició i Creació (2021-22)

 102053 - Aprenentatge i desenvolupament motor (2021-22)

 103578 - Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) a l'Educació Primària (2021-22)

 104079 - Bases Lingüístiques per a Mestres d'Educació Primària (2021-22)

 102002 - Biblioteca escolar (2021-22)

 102060 - Connexions i contextos en matemàtiques (2021-22)

 102039 - Didàctica de la música I (2021-22)

 106079 - Didàctica de la Música II (2021-22)

 105055 - Disseny de Projectes STEM per a l'Àula de Primària (2021-22)

 102050 - Educació física i la seva didàctica II (2021-22)

 101639 - Educació, sostenibilitat i consum

 106077 - Ensenyar Ciències Socials amb Perspectiva de Gènere (2021-22)

 101637 - Estratègies de mediació (2021-22)

 101659 - Estratègies didàctiques per a la formació de les persones adultes (2021-22)

 102049 - Expressió i comunicació corporal (2021-22)

 106073 - Infanteses: Narratives Inclusives a través de l’Art (2021-22)

 102034 - Innovació Didàctica en les Arts Visuals (2021-22)

 102041 - Investigació i innovació en didàctica de les ciències socials (2021-22)

 102058 - Joc i activitats matemàtiques en l'educació primària (2021-22)

 102048 - Joc i iniciació esportiva (2021-22)

 103581 - La Llengua Anglesa en el Món Contemporani: Pràctiques i Contextos (2021-22)

 102088 - Laboratori i virtualitat en l'educació primària (2021-22)

 106078 - L’Actualitat i les Ciències Socials en l’Educació Primària: la Formació del Pensament Crític (2021-22)

 103580 - L'Aprenentatge de Llengua Estrangera (Anglès) en l'Educació Primària Mitjançant les TIC (2021-22)

 103537 - Literatura Infantil (2021-22)

 102032 - Llenguatge musical (2021-22)

 102031 - Llenguatges Audiovisuals i Expressió Artística (2021-22)

 102057 - Matemàtiques en el centre escolar (2021-22)

 102056 - Matemàtiques per a comprendre el món (2021-22)

 102028 - Necessitats educatives específiques afectives, emocionals i de conducta (2021-22)

 102027 - Necessitats educatives específiques de caràcter cognitiu (2021-22)

 102026 - Necessitats educatives específiques en els processos d'aprenentatge (2021-22)

 102025 - Necessitats educatives específiques sensorials (2021-22)

 102074 - Patrimoni lingüístic i literari (2021-22)

 106080 - Planificació, Criteris i Pràctica Musical a l’Escola Actual (2021-22)

 102030 - Projectes Artístics (2021-22)

 103536 - Projectes per Ensenyar i Aprendre Llengua (2021-22)

 103579 - Recursos per a l'Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Educació Infantil i Primària (2021-22)

 102017 - Religió, cultura i valors (2021-22)

 101656 - Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC) (2021-22)

 106074 - Territoris de l’Art Contemporani com a Espais d’Aprenentatge (2021-22)

 103582 - Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Anglesa (2021-22)

 102086 - Valors educatius de la ciència dins i fora de l'aula (2021-22)

 106075 - Veu, Direcció i Cançó (2021-22)