Pla d'estudis Grau en Arts i Disseny

Competències bàsiques

  • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
  • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
  • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, de persones i de situacions.
  • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.