Documentació

A la sessió informativa prèvia a la matrícula t'indicaran quina documentació hauràs de dur per poder-te matricular.
En cas que no puguis assistir a la sessió pots consultar l'apartat de matrícula de la web o el tutorial de matrícula on surt detallada tota la documentació requerida.