Canvi d’estudis universitaris estrangers

Matrícula: del 4 al 10 de setembre de 2019

Més informació
Oferta de places i criteris per a l’accés per convalidació d'estudis estrangers