Grau en Infermeria (escola adscrita)

Adquiriràs coneixements i tècniques de ciències de la salut, humanes i socials per donar resposta a les necessitats de salut de les persones. Desenvoluparàs una gran capacitat d’anàlisi i visió crítica per prendre decisions ètiques

Pots cursar els teus estudis a l’EUIT, una escola amb una llarga tradició docent en els estudis d’infermeria i una estreta vinculació a centres hospitalaris de referència a escala nacional i internacional. L’Escola ha rebut l’acreditació favorable de l’AQU Catalunya.

Rebràs formació per part d’un equip docent format per infermers i infermeres amb dedicació exclusiva a la docència i professionals col·laboradors que segueixen vinculats a la pràctica professional.

T'iniciaràs en l’exercici de la pràctica professional a partir del segon curs, adquirint experiència en una pluralitat d’àmbits, la qual cosa afavoreix el teu desenvolupament personal i professional. L’àmplia xarxa de centres de prestigi de la qual gaudeix l’EUIT per fer les pràctiques, et permet tenir una visió global del món sociosanitari.

Rebràs una formació i atenció personalitzada amb un tracte individualitzat, el suport i el contacte permanent que et garanteixen un aprenentatge adequat a les exigències laborals i professionals, d’acord amb l’evolució del context tecnològic i les necessitats de la societat i l’empresa.

Tindràs l’oportunitat de fer estades Erasmus+ arreu d’Europa i estades a Amèrica del Sud amb el Programa UAB Exchange Programme.

Sortides professionals

Les persones graduades poden especialitzar-se i oferir assistència en diferents àrees, tant a nivell de salut com a nivell social:

Hospitals.
Programes d'atenció comunitària.
Centres d'atenció primària.
Atencio domiciliària.
Centres sociosanitaris i residències.
Centres de dia i hospitals de dia.
Unitats mòbils d'assistència urgent.
Regidories de salut pública.
Departament de salut laboral en empreses.
Centres d'assessorament i suport en temes de salut.
Cooperació i desenvolupament internacional.
Centres penitenciaris.
Servei de prevenció i extinció d'incendis (bombers).
Àrees de gestió sanitària.
Equips de gestió sanitària.
Treball autònom gestionant la pròpia empresa de servei.
 
 

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Infermeria (escola adscrita)