Presentació

El Grau de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona

L’àmbit al qual pertany el grau es troba entre les posicions 51 i 100 de la quarta edició del QS World University Rankings by Subject

El grau en Física de la UAB té dos objectius fonamentals: d’una banda, que l'estudiant adquireixi una base científica sòlida sobre els conceptes bàsics de la física, tant en l'àmbit teòric com instrumental; d’una altra, que adquireixi una formació científica interdisciplinària i transversal d’acord amb les noves fronteres de la física, que el prepari per a les noves sortides professionals que s’han obert en aquesta disciplina.

En acabar el grau, els estudiants tindran una formació general en física i un coneixement avançat en disciplines científiques d’actualitat. També seran capaços d'aplicar el mètode científic a problemes reals, cercar diferents estratègies de solució mitjançant tècniques experimentals, tècniques matemàtiques i computacionals i interpretar els principals fenòmens físics, a partir de la identificació de les dades i dels principis rellevants. Els titulats d'aquest grau adquireixen una sèrie de competències que els capaciten per desenvolupar la seva professió amb eficàcia o per continuar estudis especialitzats.

El grau està estructurat de manera que permet seguir diferents itineraris de formació especialitzada: un itinerari de Física Fonamental, un altre de Física Aplicada i un altre en què es cursen simultàniament aquests estudis amb el grau en Matemàtiques i de Física i Química.

La vinculació del Departament de Física amb grans instal·lacions científiques de primer nivell internacional, com el Laboratori LHC del CERN de Ginebra, el telescopi de raigs gamma MAGIC o el sincrotró ALBA, es tradueix en un gran nivell de docència i recerca, amb una titulació de referència a nivell europeu. Prova d'això és, per exemple, la participació en el descobriment del Bosó de Higgs. L'IFAE (Institut de Física d'Altes Energies) participat per la UAB, ha estat reconegut recentment com a Centre d'Excel·lència Severo Ochoa.

La UAB és actualment el nucli d'un dels pols de nanociència i nanotecnologia més importants d'Europa, el Barcelona Nanotechnology cluster-Bellaterra. Es tracta d'una entitat orientada cap a la investigació científica i les seves aplicacions industrials, que agrupa les capacitats i l'experiència en nanociència i nanotecnologia de l’Institut Català de Nanotecnologia (ICN), l’Institut de Ciència de Materials ( ICMAB-CSIC), el Centre Nacional de Microelectrònica (CNM-CSIC), el Centre d'Investigació en Nanociència i Nanotecnologia (CIN2), el  MATGAS (entre d'investigació i desenvolupament de Carburos Metálicos), i l'empresa D+T Microelectrònica AIE, tots ells membres del Parc de Recerca UAB.

L'existència de nombrosos projectes de col·laboració entre membres del Departament de Física i dels centres de recerca amb empreses nacionals i estrangeres potencia la incorporació de llicenciats tant en el món empresarial com en el de la recerca bàsica i aplicada.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents: 

 • Curiositat, capacitat d'observació i d'anàlisi dels fenòmens.
 • Capacitat de raonament lògic i anàlisi rigorosa.
 • Interès científic.
 • Interès per les noves tecnologies.
 • Certa facilitat per les matemàtiques.

És convenient tenir una bona preparació en física i en matemàtiques, i estar disposat a fer un treball regular i continuat al llarg de tot el curs.

Sortides professionals

Les activitats professionals dels graduats en Física, fora de l'àmbit de la docència universitària i de la recerca duen a terme, fonamentalment, en les àrees següents:

 • La docència no universitària.
 • L'administració pública (radioprotecció, medi ambient, informàtica).
 • La consultoria (energia, materials, medi ambient).
 • La informàtica i les telecomunicacions.
 • La banca, les finances i les assegurances.
 • La indústria (òptica, nous materials).
 • La medicina (instal·lacions radioactives, instruments d'exploració no invasius).

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions 

 

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

HORARIS

CALENDARI ACADÈMIC 2018/2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències
https://www.uab.cat/ciencies/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21001
70 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català (71%), castellà (20,5%) i anglès (8,5%).
Preu per crèdit: 35,77 euros
Presencial.
Període lectiu: Semestral (amb algunes assignatures anuals).
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Física
Ciències

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició