Presentació

Bachelor's Degree in English Studies

El Grau en Estudis Anglesos proporciona a l'estudiant un ampli coneixement de la llengua, la literatura i la cultura angleses. S'hi formen professionals de l'estudi de la llengua, la literatura i la cultura angleses capacitats per als sectors de la docència, la recerca, el món editorial i la gestió de la comunicació internacional.

Els estudiants del Grau reben una formació eminentment pràctica i poden especialitzar-se en literatura i cultura angleses, en lingüística, en lingüística anglesa, en alemany o en literatura comparada. Poden també seguir diferents itineraris (minors) per aprofundir en camps més específics de coneixement.

Les persones titulades en Estudis Anglesos per la UAB adquireixen un alt nivell de llengua, lingüística, literatura i coneixement del context històric i cultural, així com una profunda capacitat crítica. Es fomenta especialment el cultiu de competències per treballar en equip, per adaptar l'expressió oral a l'audiència a tots els nivells y per fer ús de les noves tecnologies.

El Grau s'imparteix a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, un centre de referència en l'àmbit humanístic que representa un privilegiat entorn multidisciplinari. El professorat de la Facultat destaca pel seu dinamisme investigador. L'estudiant, a més, pot realitzar una estada durant el grau a una universitat estrangera d'Europa, Amèrica o Àsia.

D'altra banda, durant la primera quinzena de setembre, la UAB ofereix un curs propedèutic als nous estudiants del Grau per millorar les capacitats de comprensió i expressió en anglès.

Perfil de l’estudiant

A l'estudiant que vulgui començar els estudis d'aquesta titulació se li pressuposa una destacada aptitud lingüística i un gran interès per tot allò relacionat amb la llengua i la cultura en general i l'anglesa en particular.
La llengua vehicular del grau és l'anglès. En conseqüència, a banda d'un excel·lent domini de la llengua materna, l'estudiant ha de tenir un domini de l'anglès que li permeti comprendre els textos i els discursos utilitzats i expressar-se adequadament oralment i per escrit fins assolir un domini de l'anglès pràcticament nadiu en completar el grau.
El nivell inicial del grau és el B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (nivell Upper Intermediate).

Sortides professionals

  • Ensenyament de l'anglès en centres tant públics com privats amb el màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.
  • Creació de materials docents. 
  • Traducció i interpretació.
  • Comunicació institucional multilingüe en empreses, editorials, biblioteques i departaments de llengües. 
  • Desenvolupament d'aplicacions lingüístiques. 
  • Turisme, relacions públiques i relacions internacionals. 
  • Gestió i mediació cultural:  tasques de documentació per a editorials, col·laboracions en revistes i publicacions culturals, coordinació i planificació d'esdeveniments culturals per a empreses, fundacions i institucions públiques. 
  • Recerca acadèmica. 

Coordinador i equip de coordinació

Elisabet Pladevall
93 581 17 76
coordinacio.grau.angles@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, amb exàmens i treballs de diversos tipus.

Horaris

Un sol torn de matí.

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21028
80 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Anglès (74%); català (13%) i castellà (13%) només en les assignatures transversals de primer curs.
Preu per crèdit: 25,27 euros
Inici de classes: 12 de setembre de 2018
Presencial.
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Temps complet. Possibilitat de via lenta.
Títol que s'obté: graduat/da en Estudis Anglesos
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició