Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

Del 15 de juliol fins al 6 de setembre de 2019
Consulteu el calendari d'automatrícula a l'apartat Informació relacionada


Horaris i dates d'exàmens

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir es publicarà oportunament al web de la Facultat de Ciències o es comunicarà a través de la coordinació/professorat de la vostra titulació.
La programació d'horaris i aules on s'impartirà la docència es publicarà a la pàgina web de la facultat a partir del dia 4 de setembre.
Podeu accedir als horaris i aules de docència des dels ordinadors públics situats davant la gestió acadèmica, o des del vostre smartphone amb els codis QR que trobareu als cartells dels taulers d’informació de la facultat.


Treball de Fi de Grau

Els alumnes que sol·liciten Beca de Règim General  hauran de  formalitzar la matrícula abans del  27 de setembre de 2019. La matrícula després d'aquestes dates pot tenir repercussió pel que fa a la sol·licitud i concessió de les beques.

Es podrà matricular el Treball de Fi de Grau per automatrícula.    
                                        

Defensa febrer 2020 data límit de matrícula
22 de novembre de 2019                                                  
Defensa juny / setembre 2020 data límit de matrícula
17 d'abril de 2020                


Pràctiques Externes

L’assignatura de Pràctiques s’ha de matricular a la gestió acadèmica un cop hagueu formalitzat la matrícula de la resta d’assignatures per automatrícula. Cal sol·licitar Cita Prèvia  
 
Els alumnes que sol·liciten Beca de Règim General  hauran de  formalitzar la matrícula abans del  27 de setembre de 2019. La matrícula després d'aquestes dates pot tenir repercussió pel que fa a la sol·licitud i concessió de les beques.
  

Formulari de sol·licitud

Formulari d'automatrícula

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Inici del curs

9 de setembre de 2019

Informació relacionada

Respostes a Preguntes freqüents
Informació Pràctiques Externes i Treball fi de grau
Informació Taxes Matrícula
Ordre de Domiciliació
Calendari d'automatrícula GRAU curs 2019/2020
Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques - PIUNE

Horaris de les assignatures

Horaris i Exàmens