Accés Grau en Filosofia, Política i Economia UAB/UPF/UAM/UC3M

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 22-23
Des del Batxillerat + PAU
i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Economia de l'Empresa (0,2)
  • Física (0,2)
  • Geografia (0,2)
  • Grec (0,2)
  • Història de la Filosofia (0,2)
  • Llatí (0,2)
  • Matemàtiques Aplicades a les CC Socials (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)

12,750

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 8,063
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris 7,730
Canvi d'estudis i convalidacions   

Codi de preinscripció

41042

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).