Accés Grau en Dret i Grau en Relacions Internacionals

Taula d’accés

TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS NOTA DE TALL CURS 24-25
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Biologia (0,1)
 • Geologia i Ciències Ambientals (0,1)
 • Dibuix Artístic (0,1)
 • Disseny (0,1)
 • Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci (0,2)
 • Física (0,1)
 • Fonaments Artístics (0,1)
 • Geografia (0,2)
 • Llengua i Cultura Gregues (0,1)
 • Història de l'Art (0,1)
 • Llengua i Cultura Llatines (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
 • Química (0,1)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquestes matèries el 2022 i 2023:

 • Cultura Audiovisual (0,1) 
 • Història de la Filosofia (0,2)
12,886
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció de Ciències Socials 6,188
Altres Proves per a + grans de 45 anys ---
Títols universitaris 6,586
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21145

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).