Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 125 50
2019 98 50
2018 165 50
2017 182 50
2016 101 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 94,79% 94,96%
2018 97,92% 98,32%
2017 98,15% 98,75%
2016 98,99% 98,99%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats