Màster Universitari en Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i a la Salut

Vols comprendre les problemàtiques socials i sanitàries presents en la societat actual? Vols adquirir eines per intervenir de forma innovadora? T'esperem

Pla d'estudis Màster Oficial - Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i a la Salut

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions dels programes. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Treballs de fi de màster

El treball Final de Màster (TFM) és una assignatura de caràcter obligatori, de 15 crèdits ECTS.

La finalitat del TFM és la d'introduir a l'Alumnat en una línia concreta d'investigació on a través d'un aprenentatge dinàmic (en acció) desenvoluparà el treball de recerca. Mitjançant el desenvolupament del TFM l’alumnat evidenciarà de manera integrada les competències adquirides al llarg del màster. Consisteix en un  treball individual que es desenvoluparà, fonamentalment, a partir del treball autònom i sota la supervisió d’un/a tutor/a que vetllarà pel seu progrés i que garantirà el nivell de qualitat d’acord als criteris especificats a les rúbriques de l’assignatura. Aquest treball serà avaluat per part d’un tribunal mitjançant memòria escrita i presentació oral. Per a poder presentar el TFM l'estudiant haurà d’haver superat la resta d’assignatures.