Màster Universitari en Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i a la Salut

Vols comprendre les problemàtiques socials i sanitàries presents en la societat actual? Vols adquirir eines per intervenir de forma innovadora? T'esperem

Pla d'estudis Màster Oficial - Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i a la Salut

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

Titol que s'obté:

Màster Universitari en Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i a la Salut

Descripció del màster

El màster consta de sis mòduls obligatoris, en els quals es treballen els aspectes ontoepistemològics i metodològics que fonamenten el concepte de vulnerabilitat i grup vulnerable, així com l’impacte en el procés de salut-malaltia, tant durant la infantesa i l’adolescència com en l’edat adulta i la vellesa. Així mateix, s’hi analitzen models i tendències per a una pràctica d’infermeria avançada reforçant les habilitats d’innovació i creativitat. Durant el màster, s’adquireixen eines necessàries per analitzar i resoldre problemes identificats a la pràctica professional a través de la recerca, que es materialitzarà en l’elaboració i la defensa del Treball de Final de Màster (TFM).

Tots els mòduls són obligatoris; per tant, no es preveuen ni especialitats ni mòduls optatius.

Inici de curs

19/09/2024

Fi de curs

12/06/2025

Horaris

Màster semipresencial
  • Data inici: 19/09/2024
  • Data final: 12/06/2025
  • Docència presencial i virtual (sincrònica i asincrònica).

  • La defensa del Treball de Fi de Màster: 18/09/2025

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 45
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Primer curs    
Fonaments Teòrics de la Vulnerabilitat 6 OB
Grups Vulnerables en la Infància i l'Adolescència 9 OB
Grups Vulnerables en l'Edat Adulta i la Vellesa 9 OB
Innovació en Cures Infermeres 6 OB
Recerca Aplicada 15 OB
Treball de Final de Màster 15 OB

 

 

OB: Obligatoris