Màster oficial en Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i a la Salut

Vols comprendre les problemàtiques socials i sanitàries presents en la societat actual? Vols adquirir eines per intervenir de forma innovadora? T'esperem

Pla d'estudis Màster Oficial - Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i a la Salut

Guies docents dels mòduls

Titol que s'obté:

Màster Universitari en Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i a la Salut

Descripció del màster

El màster consta de sis mòduls obligatoris, en els quals es treballen els aspectes ontoepistemològics i metodològics que fonamenten el concepte de vulnerabilitat i grup vulnerable, així com l’impacte en el procés de salut-malaltia, tant durant la infantesa i l’adolescència com en l’edat adulta i la vellesa. Així mateix, s’hi analitzen models i tendències per a una pràctica d’infermeria avançada reforçant les habilitats d’innovació i creativitat. Durant el màster, s’adquireixen eines necessàries per analitzar i resoldre problemes identificats a la pràctica professional a través de la recerca, que es materialitzarà en l’elaboració i la defensa del Treball de Final de Màster (TFM).

Tots els mòduls són obligatoris; per tant, no es preveuen ni especialitats ni mòduls optatius.

Inici de curs

16/09/2021

Fi de curs

16/06/2022

Horaris

Màster semipresencial

Les classes es realitzaran amb una freqüència setmanal, els dijous de 9 a 18 hores.

  • Del 16/9/21 al 27/1/22, docència online
  • Del 17/2/22 al 2/6/22, Classes presencials
  • Defensa TFM:  primera quinzena setembre 2022

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 45
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Fonaments Teòrics de la Vulnerabilitat 6 OB
Grups Vulnerables en la Infància i l'Adolescència 9 OB
Grups Vulnerables en l'Edat Adulta i la Vellesa 9 OB
Innovació en Cures Infermeres 6 OB
Recerca Aplicada 15 OB
Treball de Final de Màster 15 OB

 

 

OB: Obligatoris