Màster Universitari en Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i a la Salut

Vols comprendre les problemàtiques socials i sanitàries presents en la societat actual? Vols adquirir eines per intervenir de forma innovadora? T'esperem

Admissió Màster Oficial - Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i a la Salut

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

 • Títol de grau o diploma en Infermeria o equivalent. 
 • Llengua espanyola de nivell B2 per a no nadius. Cal acreditar-ho mitjançant un certificat.

Criteris de selecció

En cas que el nombre de persones inscrites superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es farà d’acord amb els criteris de prelació següents:

 • Expedient acadèmic de la titulació universitària en Infermeria (50 %).
 • Experiència investigadora (20 %).
 • Nivell de llengua anglesa B2 (15 %).
 • Experiència laboral (10 %).
 • Carta de motivació per fer el màster (5 %).

Per valorar l’experiència laboral, s’adjudicaran fins a un màxim de 4 punts:

 • Assistencial > 3 anys: 2 punts.
 • Docent > 200 hores: 2 punts.

Per valorar l’experiència investigadora s’adjudicaran fins a un màxim de 6 punts:

 • Màster oficial: 2 punts.
 • Màster propi: 1 punt.
 • Publicacions indexades: 1 punt per publicació (màxim 3 punts).

Complements de formació

No se’n preveuen.