Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial

Vols incidir en el benestar social i treballar per una societat més justa? Recerques i intervencions fonamentades empíricament que promouen la transformació social

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca i Intervenció Psicosocial

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions dels programes. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!