Màster oficial en Recerca i Intervenció Psicosocial

Vols incidir en el benestar social i treballar per una societat més justa? Recerques i intervencions fonamentades empíricament que promouen la transformació social

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca i Intervenció Psicosocial