Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis

Formació amb una base sòlida en Economia que posa l'accent en el pensament analític rigorós i en mètodes quantitatius i computacionals avançats en una comunitat acadèmica internacional

Pla d'estudis Màster Oficial - Anàlisi Econòmica / Economic Analysis

Equipaments

El màster disposa d'una aula i d'un seminari propis proveïts de projector i connexió wifi per les seves classes i té accés sota reserva a l'aula d'informàtica de la Facultat d'Economia i Empresa.

Tots els estudiants del màster tenen despatxos compartits al Departament d'Economia i Hª Econòmica i disposen d'un espai  que està especialment dissenyat per a la interacció entre estudiants i per a l'aprenentatge en grup.

La biblioteca de Ciències Socials està a disposició de tots els estudiants les 24 hores del dia.