Màster oficial en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

Capacita professionalment per fer intervencions i investigacions en psicologia de l’esport. Amb trenta anys de recorregut, és el màster professional presencial en castellà més reconegut en aquesta especialitat

Pla d'estudis Màster Oficial - Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster que es proposa consisteix a cursar 90 crèdits (ECTS) de continguts repartits en tres semestres acadèmics. Els 90 crèdits ECTS estan específicament relacionats amb l’avaluació, la intervenció i la recerca en el camp de la psicologia de l’esport i de l’activitat física. Dels 90 crèdits ECTS, 66 s’estructuren en nou mòduls obligatoris (quatre de 9 crèdits ECTS i cinc de 6 crèdits ECTS), 9 corresponen a les pràctiques externes obligatòries i 15 al treball de final de màster.

Taula de mòduls per semestre

Horaris

Horaris curs 2020-2021

Més endavant es publicaran els horaris pel curs 2021-2022

Estructura del pla d'estudis

 


Caràcter Crèdits
Obligatoris 66
Treball de fi de màster 12
Pràctiques externes 12
TOTAL 90

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Primer curs    
Activitat Física i Estil de Vida Saludable 6 OB
Aplicació d’Instruments d’Avaluació i Tècniques d’Intervenció en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física 9 OB
Assessorament i Tècniques d’Entrenament Psicològic per a Esportistes 6 OB
Bases Fisiològiques, Psicològiques, Pedagògiques i Socials de l’Activitat Física i l’Esport 9 OB
Entrenament Psicològic en Esports Específics 9 OB
Estratègies de Recerca en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física 6 OB
Iniciació Esportiva: Assessorament a Famílies i Entrenadors 9 OB
Metodologia i Tècniques d’Avaluació en Psicologia de l’Esport 6 OB
Segon curs    
Experiències Professionals en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física 6 OB
Pràctiques Externes en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física 12 OB
Treball de Final de Màster 12 OB

 


OB: Obligatoris