Màster oficial en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

Capacita professionalment per fer intervencions i investigacions en psicologia de l’esport. Amb trenta anys de recorregut, és el màster professional presencial en castellà més reconegut en aquesta especialitat

Pla d'estudis Màster Oficial - Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43888 - Activitat Física i Estil de Vida Saludable (2020-21)

 43891 - Aplicació d'Instruments d'Avaluació i Tècniques d'Intervenció en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física (2020-21)

 43889 - Assessorament i Tècniques d'Entrenament Psicològic per a Esportistes (2020-21)

 43884 - Bases Fisiològiques, Psicològiques, Pedagògiques i Socials de l'Activitat Física i l'Esport (2020-21)

 43890 - Entrenament Psicològic en Esports Específics (2020-21)

 43886 - Estratègies de Recerca en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física (2020-21)

 43887 - Iniciació Esportiva: Assessorament a Famílies i Entrenadors (2020-21)

 43885 - Metodologia i Tècniques d'Avaluació en Psicologia de l'Esport (2020-21)

 43892 - Experiències Professionals en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física (2020-21)

 43893 - Pràctiques Externes en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física (2020-21)

 43894 - Treball de Final de Màster (2020-21)