Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament

Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster, impartit per un dels millors departaments de Geografia de l’estat.

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Territorials i Planejament

Guies docents dels mòduls

Titol que s'obté:

Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament

Inici de curs

25/09/2024

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 33
Optatius 18
Treball de fi de màster 9
TOTAL 60

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Ciutat i Espais Metropolitans 6 OB
Metodologia del Planejament Urbà 9 OB
Planejament Territorial i Urbà 9 OB
Temes Avançats en Estudis Territorials i Planejament 9 OB
Treball de Final de Màster 9 OB
Desenvolupament Local i Territorial 6 OT*
Mobilitat, Transport i Territori. Planejament i Gestió 6 OT*
Tècniques de Recerca en Planejament 6 OT*
Planejament Territorial de l'Aigua 6 OT**
Pràctiques Professionals 6 OT**
Sistemes d'Informació Geogràfica, Planejament i Paisatge 6 OT**
Turisme i Planejament 6 OT**

* Optatius, s'han de cursar 6 crèdits
** Optatius, s'han de cursar 12 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

 

Desprogramació d'assignatures

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.

Informació addicional del pla d'estudis