Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament

Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster, impartit per un dels millors departaments de Geografia de l’estat.

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Territorials i Planejament

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 44464 - Ciutat i Espais Metropolitans (2023-24)

 44466 - Metodologia del Planejament Urbà (2023-24)

 44468 - Planejament Territorial i Urbà (2023-24)

 44471 - Temes Avançats en Estudis Territorials i Planejament (2023-24)

 44472 - Treball de Final de Màster (2023-24)

 44465 - Desenvolupament Local i Territorial (2023-24)

 44467 - Mobilitat, Transport i Territori. Planejament i Gestió (2023-24)

 44475 - Planejament Territorial de l'Aigua (2023-24)

 44469 - Pràctiques Professionals (2023-24)

 44470 - Sistemes d'Informació Geogràfica, Planejament i Paisatge (2023-24)

 44473 - Turisme i Planejament (2023-24)