Màster oficial en Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies

Formació en línia i bilingüe anglès-castellà en medicina transfusional i teràpies cel·lulars avançades per exercir professionalment en centres de transfusió i liderar projectes de recerca

Pla d'estudis Màster Oficial - Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster que es proposa és de 60 crèdits i s'organitza en dos semestres.
En el primer, l'alumnat cursarà 30 crèdits corresponents al mòdul de donació de sang (10 ECTS), mòdul de transfusió sanguínia (10 ECTS) i mòdul de immunohematología (10 ECTS).

En el segon semestre es realitzaran els 30 ECTS restants obligatoris corresponents als mòduls: Banc de teixits i teràpia cel · lular avançada (15 ECTS), mòdul de conceptes de gestió aplicada a la medicina transfusional (6 ECTS) i un mòdul de treball fi de màster (9 ECTS), culminant amb la lectura i defensa pública del mateix davant el tribunal nomenat per a aquest fi.

Inici de curs

21/10/2021

Fi de curs

04/07/2022

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 51
Treball de fi de màster 9
TOTAL 60

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Conceptes de Gestió en Medicina Transfusional 6 OB
Donació de Sang 10 OB
Immunohematologia 10 OB
Teràpia Cel·lular i Tissular. Banc de Teixits 15 OB
Transfusió Sanguínia 10 OB
Treball de Fi de Màster 9 OB

 


OB: Obligatoris